Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA


Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu
ISSN 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
0 (od 2015)
3 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 3
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 24
12
następne

Bajorek, Grzegorz; Gruszczyński, Maciej
Beton wyrobem budowlanym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2021
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Bajorek, Grzegorz; Gruszczyński, Maciej
Nowe podejście do oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji istniejącej wg PN-EN 13791:2019-12
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2020
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Bajorek, Grzegorz; Gruszczyński, Maciej
Ocena betonu wbudowanego w konstrukcję w przypadku wątpliwości co do jego jakości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2020
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Derkowski, Wit
fib Symposium 2019 w Krakowie "Concrete: Innovations in Materials, Design and Structures"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2019
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Derkowski, Wit
Wybitne konstrukcje betonowe ostatnich 4 lat – przykłady najnowszych kierunków rozwoju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2019
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Gruszczyński, Maciej
Norma PN-B-06265:2018-10 "Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12" - jakie zmiany wniesie dla producentów betonu?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2018
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Bajorek, Grzegorz; Gruszczyński, Maciej; Kiernia-Hnat, Marta; Kohutek, Zdzisław
Badania wstępne betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2018
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Charciarek, Marcin
Beton pierwotny (mroczny) atlantyckich bunkrów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2016
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Pańtak, Marek; Pilch, Zbigniew
Dzieła z betonu – mosty i wiadukty Europy cz. 2 – współczesne realizacje
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2015
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Pańtak, Marek; Pilch, Zbigniew
Dzieła z betonu – mosty i wiadukty Europy cz. 1 – rys historyczny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2015
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Charciarek, Marcin
Beton jest kamieniem współczesności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2015
ISSN: 1664-745X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Kozłowski, Tomasz
Betonowy Steinhays
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2014
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Kozłowski, Tomasz
Wotrubakirche – mały wielki monument
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2014
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Pańtak, Marek
Beton w parze z teorią i praktyką
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2014
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Hodor, Katarzyna; Sawicka, Małgorzata
Kształtowanie przestrzeni betonem architektonicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2014
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Łagosz, Artur; Zdeb, Tomasz
Stałość objętości autoklawizowanych zaczynów i zapraw ze spoiw cementowych z dodatkiem ubocznych produktów spalania węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2013
ISSN: 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Zdeb, Tomasz; Śliwiński, Jacek
Beton z proszków reaktywnych – właściwości mechaniczne i mikrostruktura
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2010
ISSN: 1644-745X
Pańtak, Marek
Zaprojektuj i zbuduj swój pierwszy most - "Kraków Bridge 2009"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2009
ISSN: 1644-745X
Charcianek, Marcin
Betonowe sacrum
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2009
ISSN: 1644-745X
Hodor, Katarzyna
Betony w projektowaniu ogrodów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Data wydania: 2005
ISSN: 1644-745X

12
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/