Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA


Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu
ISSN 1644-745X
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
0 (od 2015)
3 (od 2017)
5 (od 2019)