Edukacja


Wariant tytułu Edukacja : studia, badania, innowacje
Wydawca Instytut Badań Edukacyjnych (Warszawa)
ISSN 0239-6858
e-ISSN 2449-8998
Lista MNiSW/MEiN C (od 2013)
B (od 2015)
C (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2013)
12 (od 2015)
40 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 8

Węc, Klaudia
Cultural reminiscences of upbringing in the light of the question of affirmation of the subject’s development
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja
Data wydania: 2022
ISSN: 0239-6858
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Żukowski, Witold
Implementacja e-kursów do zajęć wykładowych z wykorzystaniem platform Moodle i Scribd
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja
Data wydania: 2010
ISSN: 0239-6858
Hojarczyk, Kamil; Vogt, Beata
Rozwiązywanie i kształtowanie różnych sklepień przy pomocy geometrii wykreślnej i programu AutoCAD
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja
Data wydania: 2010
ISSN: 0239-6858
Buczek, Jakub; Michalski, Teodor; Vogt, Beata
Rozwój programów komputerowych wspomagających naukę studentów architektury i prace architekta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja
Data wydania: 2010
ISSN: 0239-6858
Ciesielski, Daniel; Vogt, Beata
Animacje komputerowe w ramach przedmiotu Techniki Komputerowe w Projektowaniu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja
Data wydania: 2010
ISSN: 0239-6858
Nowak, Michał; Vogt, Beata
Fotografia klasyczna a fotografia cyfrowa oraz ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja
Data wydania: 2010
ISSN: 0239-6858
Vogt, Beata; Nassery, Farid
Geometria wykreślna w AutoCAD
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja
Data wydania: 2010
ISSN: 0239-6858
Jarosińska, Elżbieta
Znaczenie e-kursów w zdalnym uczeniu się
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja
Data wydania: 2010
ISSN: 0239-6858
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/