Studia i Materiały Informatyki Stosowanej


Wariant tytułu Studies and Materials in Applied Computer Science
Wydawca Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki (Bydgoszcz)
ISSN 1689-6300
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
0 (od 2015)
3 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 3
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Niewiarowski, Artur
Analiza rozmieszczenia wyrazów w zdaniach w celu detekcji czasowników
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
Data wydania: 2012
ISSN: 1689-6300
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/