Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics


Wariant tytułu Roczniki Geomatyki
Wydawca Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP)
ISSN 1731-5522
e-ISSN 2449-8963
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP) = Polish Association for Spatial Information (PASI)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
10 (od 2015)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10


Publikacje w tym tytule: 4

Ozimek, Paweł
Rekonstrukcja wirtualna obiektów architektonicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics
Data wydania: 2007
ISSN: 1731-5522
Zachariasz, Agata
Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics
Data wydania: 2007
ISSN: 1731-5522
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Szczepanek, Robert
Rola lokalnych systemów minitoringu w zarządzaniu kryzysowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics
Data wydania: 2006
ISSN: 1731-5522
Nachlik, Elżbieta; Buczek, Agnieszka; Mazoń, Stanisław
Wykorzystanie danych przestrzennych w kształtowaniu zasobów wodnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics
Data wydania: 2005
ISSN: 1731-5522
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/