Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics


Wariant tytułu Roczniki Geomatyki
Wydawca Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP)
ISSN 1731-5522
e-ISSN 2449-8963
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP) = Polish Association for Spatial Information (PASI)
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 2

Zachariasz, Agata
Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics
Data wydania: 2007
ISSN: 1731-5522
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Nachlik, Elżbieta; Buczek, Agnieszka; Mazoń, Stanisław
Wykorzystanie danych przestrzennych w kształtowaniu zasobów wodnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics
Data wydania: 2005
ISSN: 1731-5522
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/