Prace Instytutu Nafty i Gazu


Wydawca Instytut Nafty i Gazu
ISSN 0209-0724
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Pasierb, Bernadetta
Zastosowanie ultradźwiękowych aparatów do badania prędkości propagacji fal sprężystych w skałach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/