Journal of Chromatography A


Wariant tytułu Journal of Chromatography. A, Including Electrophoresis, Mass Spectrometry and Other Separation and Detection Methods
Wydawca Elsevier
ISSN 0021-9673
e-ISSN 1873-3778
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 1303 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biochemistry
1602 Chemistry: Analytical Chemistry
1605 Chemistry: Organic Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 9

Spórna-Kucab, Aneta; Wróbel, Natalia; Kumorkiewicz-Jamro, Agnieszka; Wybraniec, Sławomir
Separation of betacyanins from Iresine herbstii Hook. ex Lindl. leaves by high-speed countercurrent chromatography in a polar solvent system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Chromatography A
Data wydania: 2020
ISSN: 0021-9673
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.759
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Spórna-Kucab, Aneta; Jagodzińska, Joanna; Wybraniec, Sławomir
Separation of betacyanins from purple flowers of Gomphrena globosa L. by ion-pair high-speed counter-current chromatography
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Chromatography A
Data wydania: 2017
ISSN: 0021-9673
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.716
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Spórna-Kucab, Aneta; Garrard, Ian; Ignatova, Svetlana; Wybraniec, Sławomir
New solvent systems for gradient counter-current chromatography in separation of betanin and its derivatives from processed Beta vulgaris L. juice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Chromatography A
Data wydania: 2015
ISSN: 0021-9673
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.926
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jerz, Gerold; Gebers, Nadine; Szot, Dominika; Szaleniec, Maciej; Winterhalter, Peter; Wybraniec, Sławomir
Separation of amaranthine-type betacyanins by ion-pair high-speed countercurrent chromatography
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Chromatography A
Data wydania: 2014
ISSN: 0021-9673
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 4.169
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jerz, Gerold; Wybraniec, Sławomir; Gebers, Nadine; Winterhalter, Peter
Target-guided separation of Bougainvillea glabra betacyanins by direct coupling of preparative ion-pair high-speed countercurrent chromatography and electrospray ionization mass-spectrometry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Chromatography A
Data wydania: 2010
ISSN: 1873-3778
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, Sławomir; Stalica, Paweł; Gerold, Jerz; Betina, Klose; Gebers, Nadine; Winterhalter, Peter; Spórna, Aneta; Szaleniec, Maciej; Mizrahi, Yosef
Separation of polar betalain pigments from cacti fruits of Hylocereus polyrhizus by ion-pair high-speed countercurrent chromatography
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Chromatography A
Data wydania: 2009
ISSN: 0021-9673
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Jerz, Gerold; Skotzki, Tanja; Fiege, Kathrin; Winterhalter, Peter; Wybraniec, Sławomir
Separation of betalains from berries of Phytolacca americana by ion-pair high-speed counter-current chromatography
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Chromatography A
Data wydania: 2008
ISSN: 0021-9673
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, Sławomir
Effect of tetraalkylammonium salts on retention of betacyanins and decarboxylated betacyanins in ion-pair reversed-phase high-performance liquid chromatography
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Chromatography A
Data wydania: 2006
ISSN: 0021-9673
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, Sławomir; Mizrahi, Yosef
Influence of perfluorinated carboxylic acids on ion-pair reversed-phase high-performance liquid chromatographic separation of betacyanins and 17-decarboxy-betacyanins
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Chromatography A
Data wydania: 2004
ISSN: 0021-9673
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/