Structures, Waves, Human Health


Wydawca Polish Acoustical Society Division Kraków. Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 6

Kozień, Marek S.; Lorkowski, Jacek; Pałka, Wojciech
Rozkład naprężeń w rzepce człowieka
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Dziechciowski, Z.; Stolarski, B.; Czerwiński, A.; Wiciak, J.
Analiza rozkładu ciśnienia akustycznego w kabinie dźwignicowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Kozień, Marek S.; Wiciak, Jerzy
Acoustics radiation of a plate with four pairs square piezoelectric elements
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Kozień, Marek S.; Wiciak, Jerzy
Influence of the piezoelectric elements configuration on the lowering of plate vibrations
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Książek, Marek A.; Tarnowski, Janusz
Influence of frequency excitation and force pressure on the transient vibration responses of the handle - hand-arm system
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Dziechciowski, Zygmunt; Stolarski, Bogdan; Wiciak, Jerzy
The effects of cab wall design on the level of sound radiation to the crane cab interior
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/