Structures, Waves, Human Health


Wydawca Polish Acoustical Society Division Kraków. Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Kozień, Marek S.; Lorkowski, Jacek; Pałka, Wojciech
Rozkład naprężeń w rzepce człowieka
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/