Polyhedron


Wariant tytułu Polyhedron : the international journal for research in inorganic chemistry
Wydawca Elsevier
ISSN 0277-5387
e-ISSN 1873-3719
Impact Factor dla czasopisma 1.813 (od 2012)
2.047 (od 2013)
2.011 (od 2014)
2.108 (od 2015)
1.926 (od 2016)
2.067 (od 2017)
2.284 (od 2018)
2.343 (od 2019)
3.052 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2015)
30 (od 2016)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Kurek, Joanna; Kwaśniewska-Sip, Patrycja; Myszkowski, Krzysztof; Pospieszny, Tomasz; Cofta, Grzegorz; Murias, Marek; Kurczab, Rafał; Śliwa, Paweł
10-Methylthiocolchicine complexes with lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium metal cations salts – Cytotoxic, semi-empirical and molecular modelling studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polyhedron
Data wydania: 2020
ISSN: 0277-5387
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.052
Wiśniewska, Aleksandra; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Baranowska, Katarzyna; Chojnacki, Jarosław; Matern, Eberhard; Pikies, Jerzy; Grubba, Rafał
Formation of polyphosphorus ligands mediated by zirconium and hafnium complexes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polyhedron
Data wydania: 2013
ISSN: 0277-5387
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.047
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Handzlik, Jarosław; Kochel, Andrzej; Szymańska-Buzar, Teresa
H-Ge bond activation by tungsten carbonyls: an experimental and theoretical study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polyhedron
Data wydania: 2012
ISSN: 0277-5387
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.813
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Włodarczyk, A. J.; Romańczyk, P. P.; Kurek, S. S. ; Nitek, W. ; J. A. McCleverty
Electrochemical interactions in binuclear molybdenum and tungsten nitrosyl complexes incorporating saturated n-alkanediolate bridging ligands. Crystal structures of [Mo(NO)(TpMe2)I{O(CH2)2OCOCH3}] and [W(NO)(TpMe2)I2]. 0.5I2 . 0.5C6H5CH3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polyhedron
Data wydania: 2008
Romańczyk, P. P.; Guzik, M. N.; Włodarczyk, A. J.
Redox activity of bimetallic complexes based on tris(3,5-dimethylpyrazolyl)borato molybdenum(II) and tungsten(II) nitrosyls. Complexes derived from ethane-1,2-diol and the crystal structure of anti-[Mo(NO){HB(3,5-Me2C3HN2)3}(OCH2CH2O)]2 . 4CHCl3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polyhedron
Data wydania: 2007
Kisała, J.; Białońska, A.; Ciunik, Z.; Kurek, S.; Wołowiec, S.
Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate ligands. Part XIII: Molybdenum complexes of hydrobis(5-methyl-3-phenylpyrazolyl)(3-methyl-5-phenylpyrazolyl)borate, hydrotris(3-(2-thienyl)-5-methylpyrazolyl)borate and tetranuclear molybdenum(V) complex of hydrotris(3,5-dimethylpyrazolyl)borate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polyhedron
Data wydania: 2006
ISSN: 0277-5387
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/