Polyhedron


Wariant tytułu Polyhedron : the international journal for research in inorganic chemistry
Wydawca Elsevier
ISSN 0277-5387
e-ISSN 1873-3719
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2015)
30 (od 2016)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Kurek, Joanna; Kwaśniewska-Sip, Patrycja; Myszkowski, Krzysztof; Pospieszny, Tomasz; Cofta, Grzegorz; Murias, Marek; Kurczab, Rafał; Śliwa, Paweł
10-Methylthiocolchicine complexes with lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium metal cations salts – Cytotoxic, semi-empirical and molecular modelling studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polyhedron
Data wydania: 2020
ISSN: 0277-5387
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.052
Wiśniewska, Aleksandra; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Baranowska, Katarzyna; Chojnacki, Jarosław; Matern, Eberhard; Pikies, Jerzy; Grubba, Rafał
Formation of polyphosphorus ligands mediated by zirconium and hafnium complexes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polyhedron
Data wydania: 2013
ISSN: 0277-5387
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.047
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Handzlik, Jarosław; Kochel, Andrzej; Szymańska-Buzar, Teresa
H-Ge bond activation by tungsten carbonyls: an experimental and theoretical study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polyhedron
Data wydania: 2012
ISSN: 0277-5387
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.813
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Włodarczyk, Andrzej J.; Romańczyk, Piotr P.; Kurek, Stefan S.; Nitek, Wojciech; McCleverty, Jon A.
Electrochemical interactions in binuclear molybdenum and tungsten nitrosyl complexes incorporating saturated n-alkanediolate bridging ligands. Crystal structures of [Mo(NO)(TpMe2)I{O(CH2)2OCOCH3}] and [W(NO)(TpMe2)I2]. 0.5I2 . 0.5C6H5CH3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polyhedron
Data wydania: 2008
ISSN: 0277-5387
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Romańczyk, Piotr P.; Guzik, Matylda N.; Włodarczyk, Andrzej J.
Redox activity of bimetallic complexes based on tris(3,5-dimethylpyrazolyl)borato molybdenum(II) and tungsten(II) nitrosyls. Complexes derived from ethane-1,2-diol and the crystal structure of anti-[Mo(NO){HB(3,5-Me2C3HN2)3}(OCH2CH2O)]2 . 4CHCl3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polyhedron
Data wydania: 2007
ISSN: 0277-5387
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kisała, Joanna; Białońska, Agata; Ciunik, Zbigniew; Kurek, Stefan; Wołowiec, Stanisław
Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate ligands. Part XIII: Molybdenum complexes of hydrobis(5-methyl-3-phenylpyrazolyl)(3-methyl-5-phenylpyrazolyl)borate, hydrotris(3-(2-thienyl)-5-methylpyrazolyl)borate and tetranuclear molybdenum(V) complex of hydrotris(3,5-dimethylpyrazolyl)borate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polyhedron
Data wydania: 2006
ISSN: 0277-5387
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/