Journal of the Energy Institute


Wydawca Elsevier
ISSN 1743-9671
e-ISSN 1746-0220
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2016)
20 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Lu, J. F.; Pilawska, M.; Zhang, J. S.; Xing, X.; Liu, Q.; Yue, G. X.
Combustion characteristics of refuse derived fuels in circulating fluidised bed combustor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of the Energy Institute
Data wydania: 2006
ISSN: 1743-9671
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/