Elastomery


Wydawca Instytut IMPiB
ISSN 1427-3519
Uwagi Instytucja sprawcza: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Czech, Zbigniew; Sowa, Dominika; Kowalska, Jagoda; Ragańska, Paulina; Tyliszczak, Bożena
Samoprzylepne transferowe taśmy hydrożelowe sieciowane promieniowaniem UV
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elastomery
Data wydania: 2013
ISSN: 1427-3519
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Czech, Zbigniew; Głuch, Urszula; Kowalski, Arkadiusz; Ortyl, Joanna
Sieciowalne promieniowaniem UV samoprzylepne kleje poliakrylanowe zawierające s-triazyny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elastomery
Data wydania: 2011
ISSN: 1427-3519
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/