Pattern Recognition


Wydawca Elsevier
ISSN 0031-3203
e-ISSN 1873-5142
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 45 (od 2012)
40 (od 2013)
40 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bereta, Michał; Karczmarek, Paweł; Pedrycz, Witold; Reformat, Marek
Local descriptors in application to the aging problem in face recognition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pattern Recognition
Data wydania: 2013
ISSN: 0031-3203
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.584
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/