Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry


Wydawca Springer
ISSN 1388-3127
e-ISSN 1573-1111
Impact Factor dla czasopisma 1.399 (od 2012)
1.426 (od 2013)
1.488 (od 2014)
1.253 (od 2015)
1.095 (od 2016)
1.316 (od 2017)
1.429 (od 2018)
1.56 (od 2019)
1.633 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1106 Agricultural and Biological Sciences: Food Science
1600 Chemistry: General Chemistry
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Danchova, N.; Gutzov, S.; Matras-Postołek, K.; Bredol, M.; Lesev, N.; Kaloyanova, S.; Deligeorgiev, T.
Preparation and optical properties of silica sol-gel microparticles functionalized with [Eu(ntac)3][pphendcn] and [Eu(phen) 2](NO3)3 complexes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
Data wydania: 2014
ISSN: 1388-3127
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.488
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/