Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry


Wydawca Springer
ISSN 1388-3127
e-ISSN 1573-1111
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 1106 Agricultural and Biological Sciences: Food Science
1600 Chemistry: General Chemistry
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Danchova, N.; Gutzov, S.; Matras-Postołek, K.; Bredol, M.; Lesev, N.; Kaloyanova, S.; Deligeorgiev, T.
Preparation and optical properties of silica sol-gel microparticles functionalized with [Eu(ntac)3][pphendcn] and [Eu(phen) 2](NO3)3 complexes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
Data wydania: 2014
ISSN: 1388-3127
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.488
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/