Ecological Engineering


Wariant tytułu Ecological Engineering : the journal of ecosystem restoration
Wydawca Elsevier
ISSN 0925-8574
e-ISSN 1872-6992
Impact Factor dla czasopisma 2.958 (od 2012)
3.041 (od 2013)
2.58 (od 2014)
2.74 (od 2015)
2.914 (od 2016)
3.023 (od 2017)
3.406 (od 2018)
3.512 (od 2019)
4.035 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2015)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2305 Environmental Science: Environmental Engineering
2308 Environmental Science: Management, Monitoring, Policy and Law
2309 Environmental Science: Nature and Landscape Conservation
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Mikuś, Paweł; Wyżga, Bartłomiej; Bylak, Aneta; Kukuła, Krzysztof; Liro, Maciej; Oglęcki, Paweł; Radecki-Pawlik, Artur
Impact of the restoration of an incised mountain stream on habitats, aquatic fauna and ecological stream quality
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ecological Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 0925-8574
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 4.035
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wyżga, Bartłomiej; Liro, Maciej; Mikuś, Paweł; Radecki-Pawlik, Artur; Jeleński, Józef; Zawiejska, Joanna; Plesiński, Karol
Changes of fluvial processes caused by the restoration of an incised mountain stream
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ecological Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 0925-8574
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 4.035
Bylak, Aneta; Kukuła, Krzysztof; Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Effect of a baffled chute on stream habitat conditions and biological communities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ecological Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 0925-8574
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 3.023
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Poulard, Christine; Lafont, Michel; Lenar-Matyas, Anna; Łapuszek, Marta
Flood mitigation designs with respect to river ecosystem functions – A problem oriented conceptual approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ecological Engineering
Data wydania: 2010
ISSN: 0925-8574
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/