Transformacje


Wariant tytułu Transformacje : pismo interdyscyplinarne
Wydawca Fundacja Edukacyjna "Transformacje"

Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
ISSN 1230-0292
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2012)
11 (od 2015)
70 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Wontorczyk, Antoni; Tracz, Marian
Konflikty lokalne na tle budowy obwodnic miast. Syndrom NIMBY na przykładzie inwestycji drogowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transformacje
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-0292
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/