Adsorption Science and Technology


Wariant tytułu Adsorption Science & Technology
Wydawca Sage
ISSN 0263-6174
e-ISSN 2048-4038
Impact Factor dla czasopisma 0.559 (od 2012)
0.93 (od 2013)
0.669 (od 2014)
0.633 (od 2015)
0.754 (od 2016)
0.609 (od 2017)
1.2 (od 2018)
2.425 (od 2019)
4.232 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2014)
15 (od 2015)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
3110 Physics and Astronomy: Surfaces and Interfaces
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof
Investigation of water vapour adsorption on silica gel grains coated on a metal pipe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Adsorption Science and Technology
Data wydania: 2015
ISSN: 0263-6174
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.633
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kupiec, Krzysztof; Rakoczy, Jan; Zieliński, Łukasz; Georgiou, Andreas
Adsorption-desorption cycles for the separation of vapour-phase ethanol
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Adsorption Science and Technology
Data wydania: 2008
Stoklosa, Andrzej; Kurek, Stefan; Laskowska, Barbara
Binding energy and the heat of chemisorption on metallic catalysts – a thermodynamic aspect
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Adsorption Science and Technology
Data wydania: 2005
ISSN: 0263-6174
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/