Zastosowania Ergonomii


Wydawca Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg. Oddział we Wrocławiu
ISSN 1898-8679
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 6

Woźniak, Krystian
Hałas drogowy jako czynnik warunkujący ergonomiczne kształtowanie stref wypoczynku na posesjach przyległych do drogi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Tracz, Marian; Woźniak, Krystian
Czy estetyka ekranów akustycznych przy drodze ma wpływ na ergonomię wypoczynku przed budynkiem mieszkalnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Tracz, Marian; Michalik, Agnieszka
Ergonomia środowiska wypoczynku w obrębie posesji mieszkalnych zlokalizowanych przy drodze
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Taczalska, Anna
Zestaw SWINGI w praktyce rehabilitacyjnej dzieci
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Taczalska, Anna
Aspekty ergonomicznego kształtowania stanowisk pracy biurowej w projekcie przebudowy i rozbudowy dawnego hotelu Cracovia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 0
Złowodzki, Maciej
Praca biurowa. Współpraca czy konkurencja z krajami ościennymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zastosowania Ergonomii
Data wydania: 2007
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/