Polymers


Wydawca Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
ISSN 2073-4360
Impact Factor dla czasopisma 1.687 (od 2012)
2.505 (od 2013)
3.681 (od 2014)
2.944 (od 2015)
3.364 (od 2016)
2.935 (od 2017)
3.164 (od 2018)
3.426 (od 2019)
4.329 (od 2020)
4.967 (od 2021)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2013)
35 (od 2014)
40 (od 2016)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
2507 Materials Science: Polymers and Plastics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 32
12
następne

Pławecka, Kinga; Bazan, Patrycja; Lin, Wei-Ting; Korniejenko, Kinga; Sitarz, Maciej; Nykiel, Marek
Development of geopolymers based on fly ashes from different combustion processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2022
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Doğan-Sağlamtimur, Neslihan; Bilgil, Ahmet; Ertürk, Sefa; Bozkurt, Vakkas; Süzgeç, Elif; Gözde Akan, Arife; Nas, Pervin; Çetin, Hüseyin; Szechyńska-Hebda, Magdalena; Hebda, Marek
Eco-geopolymers: physico-mechanical features, radiation absorption properties, and mathematical model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2022
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nering, Krzysztof; Kowalska-Koczwara, Alicja
Determination of vibroacoustic parameters of polyurethane mats for residential building purposes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2022
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Zemła, Marcin; Prociak, Aleksander; Michałowski, Sławomir
Bio-based rigid polyurethane foams modified with phosphorus flame retardants
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2022
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Uram, Katarzyna; Prociak, Aleksander; Vevere, Laima; Pomilovskis, Ralfs; Cabulis, Ugis; Kirpluks, Mikelis
Natural oil-based rigid polyurethane foam thermal insulation applicable at cryogenic temperatures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lewińska, Gabriela; Jeleń, Piotr; Kanak, Jarosław; Walczak, Łukasz; Socha, Robert; Sitarz, Maciej; Sanetra, Jerzy; Marszałek, Konstanty Waldemar
Investigation of dye dopant influence on electrooptical and morphology properties of polymeric acceptor matrix dedicated for ternary organic solar cells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Barczewski, Mateusz; Mysiukiewicz, Olga; Hejna, Aleksander; Biskup, Radosław; Szulc, Joanna; Michałowski, Sławomir; Piasecki, Adam; Kloziński, Arkadiusz
The effect of surface treatment with isocyanate and aromatic carbodiimide of thermally expanded vermiculite used as a functional filler for polylactide-based composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ahmad, Ayaz; Ahmad, Waqas; Chaiyasarn, Krisada; Ostrowski, Krzysztof Adam; Aslam, Fahid; Zajdel, Paulina; Joyklad, Panuwat
Prediction of geopolymer concrete compressive strength using novel machine learning algorithms
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Śliwa-Wieczorek, Klaudia; Zając, Bogusław
Rigid and flexible double shear lap adhesive joint at elevated temperature – an experimental study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Prociak, Aleksander; Kurańska, Maria; Uram, Katarzyna; Wójtowicz, Monika
Bio-polyurethane foams modified with a mixture of bio-polyols of different chemical structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Akyildiz, Ahmet Tugrul; Kowalska-Koczwara, Alicja; Hojdys, Łukasz
Seismic protection of RC buildings by polymeric infill wall-frame interface
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szeptyński, Paweł; Gams, Matija; Kwiecień, Arkadiusz
Modelling of flexible adhesives in simple mechanical states with the use of the Darijani–Naghdabadi strain tensors and Kirchhoff–de Saint-Venant elastic potential
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Sierakowska, Aleksandra; Galek, Tomasz; Szajna, Ernest; Bogdał, Dariusz; Tupaj, Mirosław
Fungal chitosan-derived biomaterials modified with Kalanchoe pinnata as potential hemostatic agents–development and characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Sierakowska, Aleksandra; Szajna, Ernest; Matýsek, Dalibor; Bogdał, Dariusz
Development of stimuli-responsive chitosan/ZnO NPs transdermal systems for controlled cannabidiol delivery
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gaweł, Anna; Kuciel, Stanisław
The study of physico-mechanical properties of polylactide composites with different level of infill produced by the FDM method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz; Matýsek, Dalibor
Hybrid bilayer PLA/chitosan nanofibrous scaffolds doped with ZnO, Fe3O4, and Au nanoparticles with bioactive properties for skin tissue engineering
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz; Matysek, Dalibor
3D hierarchical, nanostructured chitosan/PLA/HA scaffolds doped with TiO2/Au/Pt NPs with tunable properties for guided bone tissue engineering
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lewińska, Gabriela ; Khachatryan, Karen; Danel, Krzysztof S.; Danel, Zoriana; Sanetra, Jerzy; Marszałek, Konstanty W.
Investigations of the optical and thermal properties of the pyrazoloquinoline derivatives and their application for OLED design
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Leszczyńska, Milena; Malewska, Elżbieta; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Implementation of circular economy principles in the synthesis of polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rousakis, Theodoros; Ilki, Alper; Kwiecien, Arkadiusz; Viskovic, Alberto; Gams, Matija; Triller, Petra; Ghiassi, Bahman; Benedetti, Andrea; Rakicevic, Zoran; Colla, Camilla; Halici, Omer Faruk; Zając, Bogusław; Hojdys, Łukasz; Krajewski, Piotr; Rizzo, Fabio; Vanian, Vachan; Sapalidis, Anastasios; Papadouli, Efthimia; Bogdanovic, Aleksandra
Deformable polyurethane joints and fibre grids for resilient seismic performance of reinforced concrete frames with orthoblock brick infills
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329

12
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/