Pomoc dydaktyczna / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant tytułu Pomoc dydaktyczna
Pomoce dydaktyczne
Wydawca Politechnika Krakowska
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 65
1234
następne

Jelonek, Włodzimierz
Wykład z geometrii
Typ: książka
Data wydania: 2012
Kobylarczyk, Justyna
Place : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 2012
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Metody wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 2003
Broniewski, Tadeusz; Fiertak, Maria
Chemia budowlana : materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 2002
Dziurda, Włodzimierz; Stępień, Teresa; Otowski, Wojciech
Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami. Cz. 1, Mechanika klasyczna, mechanika relatywistyczna, fizyka statyczna z elementami teorii transportu
Typ: książka
Data wydania: 2002
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Wybrane problemy ochrony krajobrazu kulturowego polskiej wsi na przykładzie Markowej w woj. podkarpackim
Typ: książka
Data wydania: 2000
Gawryła, Dorota; Pawlik, Anna
Reading in English made easy : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych
Typ: książka
Data wydania: 2000
Dziurda, Włodzimierz; Stępień, Teresa; Otowski, Wojciech
Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami : pomoc dydaktyczna. Cz. 1, Mechanika klasyczna, mechanika relatywistyczna, fizyka statyczna z elementami teorii transportu
Typ: książka
Data wydania: 1999
Kisilewicz, Bernadetta; Królak, Edward; Pieniążek, Zbigniew
Izolacje wodochronne w budownictwie : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1999
Broniewski, Tadeusz; Fiertak, Maria
Chemia budowlana : materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1999
Byrdy, Czesław
Ciepłochronne ściany budynków mieszkalnych
Typ: książka
Data wydania: 1999
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Ordynacje rodowe w XIX i pierwszej połowie XX w. : wielkie posiadłości ziemskie i ich kształt prawno-organizacyjny w Polsce porozbiorowej na przykładzie ordynacji łańcuckiej : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1998
Górecka, Roma
Teoria i technika eksperymentu
Typ: książka
Data wydania: 1998
Drozdowski, Piotr
Wprowadzenie do napędów elektrycznych : dodatki
Typ: książka
Data wydania: 1998
Byrdy, Czesław
Zasady ocieplania budynków mieszkalnych : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1998
Jeż, Piotr; Książyński, Krzysztof W.; Gręplowska, Zofia
Tablice do obliczeń hydraulicznych : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1998
Królak, Edward
Fizyka cieplna budowli : ćwiczenia laboratoryjne : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1998
Łaczek, Stanisław; Szybiński, Bogdan
Zastosowanie programu AUTOCAD w konstruowaniu elementów maszyn : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1998
Czech, Ludmiła; Ambicki, Witold
Wykład o uniwersalnej konstrukcji stożkowych : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1998
Byrdy, Czesław
Zasady ocieplania budynków mieszkalnych : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1997

1234
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/