Pomoc dydaktyczna / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant tytułu Pomoc dydaktyczna
Pomoce dydaktyczne
Wydawca Politechnika Krakowska
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 65
poprzednie
1234
następne

Ogonowski, Jan
Podstawowe surowce tlenowe i azotowe : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1994
Bogdanowski, Janusz
Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej (wybrane problemy) : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1994
Ogonowski, Jan
Otrzymywanie olefin i węglowodorów aromatycznych : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1994
Dobrzański, Edward
Zasady poprawnej wymowy polskiej. Sztuka mówienia : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1994
Ogonowski, Jan
Przeróbka paliw stałych, ciekłych i gazowych : pomoc dyaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1994
Zboś, Danuta
Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu: Podstawy informatyki : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1994
Broniewski, Tadeusz; Fiertak, Maria
Chemia budowlana : materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1994
Łaczek, Stanisław; Szybiński, Bogdan
Zastosowanie programu AutoCAD w konstruowaniu elementów maszyn : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1994
Kuźmińska, Iwona; Watt, Ewa; Zielińska, Janina
Selected exercises in English grammar key : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1994
Ciesielczyk, Włodzimierz; Pabiś, Aleksander
Przenoszenie pędu, ciepła i masy w układach fluidalnych : laboratorium : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1994
Byrdy, Czesław
Podstawy projektowania energooszczędnych stropodachów szczelinowych poddaszy mieszkalnych : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1994
Rączka, Jan Władysław
Regionalizm krakowski czyli uwagi o tożsamości "krakowskiej szkoły architektury" : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1994
Czesław Byrdy,
Podstawy projektowania energooszczędnych stropodachów szczelinowych poddaszy mieszkalnych : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1993
Pawlicki, Maciej
Wykaz zalecanych lektur i ważniejszych pozycji bibliograficznych do przedmiotu Konserwacja : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1993
Lisowski, Edward; Pobędza, Janusz
Zapis dokumentacji konstrukcyjnej w systemie INTERCAD-Junior : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1993
Gręplowska, Zofia
Zbiór zadań z przepływów pod ciśnieniem : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1993
Broniewski, Tadeusz; Fiertak, Maria
Chemia budowlana : materiały pomocnicze do wykładów
Typ: książka
Data wydania: 1993
Plewa, Maria
Geologia inżynierska z petrografią
Typ: książka
Data wydania: 1992
Młynarski, Tadeusz; Listwan, Antonina; Pazderski, Edmund
Zbiór zadań z teorii mechanizmów i maszyn do analizy kinematycznej mechanizmów : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1992
Pawłowska, Krystyna
Sztuka i technika witrażowa : podstawowe wiadomości dla architektów : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1992

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/