Pomoc dydaktyczna / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant tytułu Pomoc dydaktyczna
Pomoce dydaktyczne
Wydawca Politechnika Krakowska
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 65
poprzednie
1234

Patoczka, Piotr
Uwagi o projektowaniu ogrodzeń do przedmiotu: elementy projektowania architektoniczno-urbanistycznego : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1992
Marcinek, Wojciech; Wincencik, Krzysztof
Laboratorium metrologii elektrycznej : pomoc dydaktyczna. Cz. 1
Typ: książka
Data wydania: 1992
Plewa, Maria
Geologia inżynierska z petrografią
Typ: książka
Data wydania: 1991
Kandinsky, Wassily
Eseje o sztuce i artystach : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Redaktor: Taranczewski, Paweł
Data wydania: 1991
Bogdanowski, Janusz
Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej : (wybrane problemy) : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Data wydania: 1990

poprzednie
1234© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/