International Journal of Quantum Chemistry


Wydawca Wiley
ISSN 0020-7608
e-ISSN 1097-461X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2013)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
3107 Physics and Astronomy: Atomic and Molecular Physics, and Optics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Kącka-Zych, Agnieszka
Understanding the uniqueness of the stepwise [4 + 1] cycloaddition reaction between conjugated nitroalkenes and electrophilic carbene systems with a molecular electron density theory perspective
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Quantum Chemistry
Data wydania: 2021
ISSN: 1097-461X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.437
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Śliwa, Paweł; Kurczab, Rafał; Bojarski, Andrzej J.
ONIOM and FMO-EDA study of metabotropic glutamate receptor 1: Quantum insights into the allosteric binding site
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Quantum Chemistry
Data wydania: 2018
ISSN: 1097-461X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 2.263
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Handzlik, J.
Application of the ONIOM (QM/QM) method in the study of molybdena-silica system active in olefin metathesis
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: International Journal of Quantum Chemistry
Data wydania: 2007
ISSN: 1097-461X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/