Journal of Vibration and Control


Wydawca SAGE Publications
ISSN 1077-5463
e-ISSN 1741-2986
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
nie (od 2015)
A (od 2016)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
45 (od 2014)
0 (od 2015)
30 (od 2016)
45 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 45
Klasyfikacja ASJC 2202 Engineering: Aerospace Engineering
2203 Engineering: Automotive Engineering
2210 Engineering: Mechanical Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Czyczula, Wlodzimierz; Koziol, Piotr; Kudla, Dariusz; Lisowski, Sergiusz
Analytical evaluation of track response in the vertical direction due to a moving load
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Vibration and Control
Data wydania: 2017
ISSN: 1077-5463
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 45
Impact Factor: 2.197
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cyklis, Piotr; Młynarczyk, Przemysław
An innovative simulation method for the estimation of the nozzle pressure pulsation attenuation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Vibration and Control
Data wydania: 2017
ISSN: 1741-2986
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 45
Impact Factor: 2.197
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Goldasz, Janusz; Alexandridis, Alexander A
Medium- and high-frequency analysis of magnetorheological fluid dampers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Vibration and Control
Data wydania: 2011
ISSN: 1077-5463
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/