Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch


Wydawca Wydawnictwa AGH
ISSN 1734-8927
e-ISSN 2300-7060
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Bieda, Maciej; Piekarski, Zbigniew
Periodic control of the bar with point mass
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch
Data wydania: 2008
ISSN: 1734-8927
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/