Horyzonty Architektury Krajobrazu


Wydawca Wydawnictwo "Wieś Jutra"
Uwagi Instytucja sprawcza:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Warszawie,
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 8

Myczkowski, Zbigniew; Forczek-Brataniec, Urszula; Chajdys, Karol; Rymsza-Mazur, Wojciech; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Wielgus, Krzysztof
Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno – krajobrazowych (JARK – WAK) w relacjach XXI wieku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Rymsza-Mazur, Wojciech
Kompozycje zieleni wybranych zapleczy militarnych na terenie Polski
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Zachariasz, Agata
Architektura krajobrazu jako dyscyplina naukowa i dyscyplina zawodowa w Polsce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Zachariasz, Agata
O języku sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu. Wybrane problemy z zakresu fachowej terminologii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Böhm, Aleksander
Krajobraz i planowanie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Dąbrowska-Budziło, Krystyna
Zapis krajobrazu i sposób jego oceny. O tym, jak uczynić rzecz pełniejszą i bardziej przyswajalną
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Mitkowska, Anna
"Wnętrze" krajobrazowe jako istotny środek wyrazu w projektowaniu krajobrazowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Hodor, Katarzyna
Inspiracje tradycją regionu w rozwiązaniach przestrzeni miejskich Erfurtu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/