Diametros : an online journal of philosophy


Wydawca Jagiellonian University. Institute of Philosophy
e-ISSN 1733-5566
Lista MNiSW/MEiN C (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2012)
15 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.13153/diam
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Jaśtal, Jacek
Konstruktywizm w metaetyce – perspektywa Arystotelesowska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Diametros : an online journal of philosophy
Data wydania: 2015
ISSN: 1733-5566
Lista MNiSW/MEiN: C
Punktacja czasopisma: 15




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/