Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica


Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1508-1117
e-ISSN 2353-4826
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
8 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego  
przejdź  


Publikacje w tym tytule: 7

Bajwoluk, Tomasz
Zmiany w strukturze tkanki miejskiej małych miast – studia wybranych przypadków w obszarze metropolitalnym Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
Data wydania: 2015
ISSN: 1508-1117
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Podstawowe rodzaje inwestycji realizowanych w ostatnim dziesięcioleciu w przestrzeni małych miast Małopolski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
Data wydania: 2015
ISSN: 1508-1117
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Wójcikowski, Wojciech
Zmiany w przestrzeni publicznej uzdrowisk polskich w związku z członkostwem w Unii Europejskiej – na przykałdzie Małopolski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
Data wydania: 2015
ISSN: 1508-1117
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Ogrodnik, Daniel
Śródmieścia miast małych jako potencjalne węzły struktury w miastach metropolitalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
Data wydania: 2015
ISSN: 1508-1117
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Przemiany przestrzenne a wykorzystanie środków unijnych – na wybranych przykładach krakowskiego obszaru metropolitalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
Data wydania: 2014
ISSN: 1508-1117
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gołąb-Korzeniowska, Monika
Miasteczka na skraju zjednoczonej Europy – aspiracje i rzeczywistość
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
Data wydania: 2014
ISSN: 1508-1117
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Wójcikowski, Wojciech
Przestrzeń publiczna i usługowa miasta o funkcji uzdrowiskowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
Data wydania: 2013
ISSN: 1508-1117
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/