Heteroatom Chemistry


Wydawca Wiley
ISSN 1042-7163
e-ISSN 1098-1071
Impact Factor dla czasopisma 1.577 (od 2012)
1.257 (od 2013)
1.076 (od 2014)
1.203 (od 2015)
1.221 (od 2016)
1.137 (od 2017)
1.011 (od 2018)
0.862 (od 2019)
1.366 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2014)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kącka, Agnieszka B.; Jasiński, Radomir A.
A density functional theory mechanistic study of thermal decomposition reactions of nitroethyl carboxylates: undermine of “pericyclic” insight
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Heteroatom Chemistry
Data wydania: 2016
ISSN: 1098-1071
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.221
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Demchuk, Oleg M.; Jasiński, Radomir; Pietrusiewicz, K. Michał
New insights into the mechanism of reduction of tertiary phosphine oxides by means of phenylsilane
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Heteroatom Chemistry
Data wydania: 2015
ISSN: 1042-7163
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.203
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/