Heteroatom Chemistry


Wydawca Wiley
ISSN 1042-7163
e-ISSN 1098-1071
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2014)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kącka, Agnieszka B.; Jasiński, Radomir A.
A density functional theory mechanistic study of thermal decomposition reactions of nitroethyl carboxylates: undermine of “pericyclic” insight
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Heteroatom Chemistry
Data wydania: 2016
ISSN: 1098-1071
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.221
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Demchuk, Oleg M.; Jasiński, Radomir; Pietrusiewicz, K. Michał
New insights into the mechanism of reduction of tertiary phosphine oxides by means of phenylsilane
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Heteroatom Chemistry
Data wydania: 2015
ISSN: 1042-7163
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.203
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/