American Mineralogist : an international journal of earth and planetary materials


Wariant tytułu American Mineralogist
Wydawca Mineralogical Society of America
ISSN 0003-004X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2014)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Frommer, Jakob; Nachtegaal, Maarten; Czekaj, Izabela; Kretzschmar, Ruben
The Cr X-ray absorption K-edge structure of poorly crystalline Fe(III)-Cr(III)-oxyhydroxides
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: American Mineralogist : an international journal of earth and planetary materials
Data wydania: 2010
ISSN: 0003-004X
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/