International Journal of Polymer Science


Wydawca Hindawi Publishing Corporation
ISSN 1687-9422
e-ISSN 1687-9430
Impact Factor dla czasopisma 0.765 (od 2012)
1.322 (od 2013)
1.195 (od 2014)
1 (od 2015)
1.077 (od 2016)
1.718 (od 2017)
1.892 (od 2018)
1.646 (od 2019)
2.642 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2013)
25 (od 2014)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Byrdy, Aleksander; Kołaczkowski, Michał
Environmental impacts on the strength parameters of mineral-acrylic (PMMA/ATH) facade panels
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymer Science
Data wydania: 2015
ISSN: 1687-9422
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/