Catalysis Science & Technology


Wydawca Royal Society of Chemistry
ISSN 2044-4753
e-ISSN 2044-4761
Lista MNiSW/MEiN A (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2013)
35 (od 2014)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 1503 Chemical Engineering: Catalysis
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Hudy, Camillo; Długosz, Olga; Gryboś, Joanna; Zasada, Filip; Krasowska, Aneta; Janas, Janusz; Sojka, Zbigniew
Catalytic performance of mixed MxCo3−xO4 (M = Cr, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn) spinels obtained by combustion synthesis for preferential carbon monoxide oxidation (CO-PROX): insights into the factors controlling catalyst selectivity and activity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Science & Technology
Data wydania: 2022
ISSN: 2044-4761
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Myradova, Mariya; Węgrzynowicz, Adam; Węgrzyniak, Adam; Gierada, Maciej; Jodłowski, Przemysław; Łojewska, Joanna; Handzlik, Jarosław; Michorczyk, Piotr
Tuning the metathesis performance of a molybdenum oxide-based catalyst by silica support acidity modulation and high temperature pretreatment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Science & Technology
Data wydania: 2022
ISSN: 2044-4761
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Węgrzyniak, A.; Rokicińska, A.; Hędrzak, E.; Michorczyk, B.; Zeńczak-Tomera, K.; Kuśtrowski, P.; Michorczyk, P.
High-performance Cr–Zr–O and Cr–Zr–K–O catalysts prepared by nanocasting for dehydrogenation of propane to propene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Science & Technology
Data wydania: 2017
ISSN: 2044-4761
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 5.365
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skrzyńska, E.; Zaid, S.; Addad, A.; Girardon, J.-S.; Capron, M.; Dumeignil, F.
Performance of Ag/Al2O3 catalysts in the liquid phase oxidation of glycerol – effect of preparation method and reaction conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Science & Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 2044-4753
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 5.773
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Roth, Wieslaw J.; Gil, Barbara; Makowski, Wacław; Sławek, Andrzej; Korzeniowska, Aleksandra; Grzybek, Justyna; Siwek, Michał; Michorczyk, Piotr
Framework-substituted cerium MCM-22 zeolite and its interlayer expanded derivative MWW-IEZ
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Science & Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 2044-4753
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 5.773
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/