Catalysis Science & Technology


Wydawca Royal Society of Chemistry
ISSN 2044-4753
e-ISSN 2044-4761
Impact Factor dla czasopisma 3.753 (od 2012)
4.76 (od 2013)
5.426 (od 2014)
5.287 (od 2015)
5.773 (od 2016)
5.365 (od 2017)
5.726 (od 2018)
5.721 (od 2019)
6.119 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2013)
35 (od 2014)
140 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1503 Chemical Engineering: Catalysis
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Węgrzyniak, A.; Rokicińska, A.; Hędrzak, E.; Michorczyk, B.; Zeńczak-Tomera, K.; Kuśtrowski, P.; Michorczyk, P.
High-performance Cr–Zr–O and Cr–Zr–K–O catalysts prepared by nanocasting for dehydrogenation of propane to propene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Science & Technology
Data wydania: 2017
ISSN: 2044-4761
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 5.365
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skrzyńska, E.; Zaid, S.; Addad, A.; Girardon, J.-S.; Capron, M.; Dumeignil, F.
Performance of Ag/Al2O3 catalysts in the liquid phase oxidation of glycerol – effect of preparation method and reaction conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Science & Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 2044-4753
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 5.773
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Roth, Wieslaw J.; Gil, Barbara; Makowski, Wacław; Sławek, Andrzej; Korzeniowska, Aleksandra; Grzybek, Justyna; Siwek, Michał; Michorczyk, Piotr
Framework-substituted cerium MCM-22 zeolite and its interlayer expanded derivative MWW-IEZ
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Science & Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 2044-4753
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 5.773
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/