Przedsiębiorczość i Zarządzanie


Wydawca Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
ISSN 1733-2486
e-ISSN 2543-8190
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2013)
14 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 14
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 9

Zawada-Pęgiel, Katarzyna; Rymaniak, Janusz
Outsourcing jako koncepcja rozwoju usług wsparcia biznesu (BSS) w Polsce: wymiary instytucjonalne i przestrzenne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Data wydania: 2018
ISSN: 2543-8190
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Piekarski, Marian
Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji nowym zadaniem dla doradztwa zawodowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Data wydania: 2018
ISSN: 2543-8190
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Iwaszczuk, Natalia; Łamasz, Bartosz; Ivashchuk, Oleksandr
Ryzyko wahań poziomu marż produktowych źródłem zagrożenia dla rozwoju ekonomicznego rafinerii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Data wydania: 2017
ISSN: 2543-8190
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Iwaszczuk, Natalia; Orłowska-Puzio, Jadwiga; Ivashchuk, Oleksandr
Zarządzanie ryzykiem walutowym warunkiem bezpieczeństwa zagranicznych transakcji przedsiębiorstw
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Data wydania: 2016
ISSN: 2543-8190
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Parkitny, Waldemar
Problemy stojące przed logistyką miejską w zakresie obsługi parkingowej pojazdów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Data wydania: 2016
ISSN: 1733-2486
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Baran, Grzegorz; Bąk, Janusz
Społeczności i innowacje wibrującego uniwersytetu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Data wydania: 2016
ISSN: 1733-2486
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Bąk, Janusz; Baran, Grzegorz
Przełom na uniwersytecie – słabe sygnały zmian
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Data wydania: 2016
ISSN: 1733-2486
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Parkitny, Waldemar
Analiza zasad korzystania ze stref płatnego parkowania jako elementu logistyki miejskiej dla wybranych grup użytkowników w największych miastach Polski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Data wydania: 2016
ISSN: 1733-2486
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Baran, Grzegorz; Bąk, Janusz
Nowe modele biznesu w kontekście współtworzenia wartości z klientem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Data wydania: 2015
ISSN: 1733-2486
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/