Gazeta Górska


Wydawca Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ISSN 1231-7101
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Wielgus, Krzysztof
Lotnicze ślady w Karpatach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gazeta Górska
Data wydania: 2016
ISSN: 1231-7101
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/