Analecta : studia i materiały z dziejów nauki


Wydawca Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki
ISSN 1509-0957
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Koroński, Jan
Konstanty Holly (1954-1998). Życie i dzieło
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analecta : studia i materiały z dziejów nauki
Data wydania: 2021
ISSN: 1509-0957
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Gaczoł, Andrzej
Udział instytucji pozarządowych w II Rzeczypospolitej na kresach w organizacji wykopalisk i ratowaniu zabytków archeologicznych (na przykładzie Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku w latach 1935-1939)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analecta : studia i materiały z dziejów nauki
Data wydania: 2015
ISSN: 1509-0957
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/