Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F, Journal of Rail and Rapid Transit


Wariant tytułu Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit
Wydawca SAGE
ISSN 0954-4097
e-ISSN 2041-3017
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2015)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 2210 Engineering: Mechanical Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Szkoda, Maciej; Satora, Magdalena
Assessment of the permissibility of the risk of changing the strategy for the maintenance of rail vehicles based on the example of a selected locomotive type
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F, Journal of Rail and Rapid Transit
Data wydania: 2019
ISSN: 2041-3017
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.228
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ortiz, J. O.; Betancur, German R. ; Gómez, J.; Castañeda, Leonel F. ; Zając G.; Gutiérrez-Carvajal, R. E.
Detection of structural damage and estimation of reliability using a multidimensional monitoring approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F, Journal of Rail and Rapid Transit
Data wydania: 2018
ISSN: 2041-3017
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.54
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gutiérrez-Carvajal, Ricardo Enrique; Betancur, German R.; Castañeda, Leonel F.; Zając, Grzegorz
A fractional Fourier transform-based method to detect impacts between the bogie and the car body of a railway vehicle: A data-driven approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F, Journal of Rail and Rapid Transit
Data wydania: 2018
ISSN: 2041-3017
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.54
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/