Journal of Physics. G, Nuclear and particle physics


Wariant tytułu Journal of Physics G
Wydawca IOP Publishing
ISSN 0954-3899
e-ISSN 1361-6471
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 3106 Physics and Astronomy: Nuclear and High Energy Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Davì, F.; Czyzycki, W.; Domagala, M.; Filo, G.; Jaworowski, J.; Krawczyk, M.; Lisowski, E.; Lisowski, F.; Michałek, M.; Płażek, J. et al.
Technical design report for the endcap disc DIRC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Physics. G, Nuclear and particle physics
Data wydania: 2022
ISSN: 1361-6471
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Singh, B.; Czyżycki, W.; Domagała, M.; Filo, G.; Jaworowski, J.; Lisowski, E.; Lisowski, F.; Michałek, M.; Poznański, P.; Płażek, J.; Krawczyk, M. et al.
Technical design report for the PANDA Barrel DIRC detector
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Physics. G, Nuclear and particle physics
Data wydania: 2019
ISSN: 1361-6471
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.415
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Akiba, K.; Luszczak, A. et al.
LHC forward physics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Physics. G, Nuclear and particle physics
Data wydania: 2016
ISSN: 0954-3899
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.899
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/