Communications on Pure and Applied Analysis : CPAA


Wydawca AIMS Press
ISSN 1534-0392
e-ISSN 1553-5258
Uwagi Instytucja sprawcza: American Institute of Mathematical Sciences (AIMS)
Impact Factor dla czasopisma 0.589 (od 2012)
0.708 (od 2013)
0.844 (od 2014)
0.926 (od 2015)
0.801 (od 2016)
0.884 (od 2017)
0.925 (od 2018)
1.105 (od 2019)
1.916 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2603 Mathematics: Analysis
2604 Mathematics: Applied Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Dudek, Sylwia; Skrzypczak, Iwona
Liouville theorems for elliptic problems in variable exponent spaces
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Communications on Pure and Applied Analysis : CPAA
Data wydania: 2017
ISSN: 1553-5258
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 0.884
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/