Communications on Pure and Applied Analysis : CPAA


Wydawca AIMS Press
ISSN 1534-0392
e-ISSN 1553-5258
Uwagi Instytucja sprawcza: American Institute of Mathematical Sciences (AIMS)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 2603 Mathematics: Analysis
2604 Mathematics: Applied Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Dudek, Sylwia; Skrzypczak, Iwona
Liouville theorems for elliptic problems in variable exponent spaces
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Communications on Pure and Applied Analysis : CPAA
Data wydania: 2017
ISSN: 1553-5258
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 0.884
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/