Renewable Energy


Wydawca Elsevier
ISSN 0960-1481
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2015)
30 (od 2016)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 2105 Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Trojan, Marcin; Taler, Jan; Smaza, Krzysztof; Wróbel, Wojciech; Dzierwa, Piotr; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol
A new software program for monitoring the energy distribution in a thermal waste treatment plant system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Renewable Energy
Data wydania: 2022
ISSN: 0960-1481
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 8.7
Barbi, Silvia ; Barbieri, Francesco ; Marinelli, Simona ; Rimini, Bianca ; Merchiori, Sebastiano ; Larwa, Barbara ; Bottarelli, Michele ; Montorsi, Monia
Phase change material-sand mixtures for distributed latent heat thermal energy storage: interaction and performance analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Renewable Energy
Data wydania: 2021
ISSN: 0960-1481
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 8.634
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, Dawid; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Sacharczuk, Jacek; Kaczmarski, Karol; Taler, Jan
Mathematical modeling of heat storage unit for air heating of the building
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Renewable Energy
Data wydania: 2019
ISSN: 0960-1481
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 6.274
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wais, Piotr
Two and three-parameter Weibull distribution in available wind power analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Renewable Energy
Data wydania: 2017
ISSN: 0960-1481
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 4.9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/