Renewable Energy


Wydawca Elsevier
ISSN 0960-1481
Impact Factor dla czasopisma 2.989 (od 2012)
3.361 (od 2013)
3.476 (od 2014)
3.404 (od 2015)
4.357 (od 2016)
4.9 (od 2017)
5.439 (od 2018)
6.274 (od 2019)
8.001 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2015)
30 (od 2016)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2105 Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Barbi, Silvia ; Barbieri, Francesco ; Marinelli, Simona ; Rimini, Bianca ; Merchiori, Sebastiano ; Larwa, Barbara ; Bottarelli, Michele ; Montorsi, Monia
Phase change material-sand mixtures for distributed latent heat thermal energy storage: interaction and performance analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Renewable Energy
Data wydania: 2021
ISSN: 0960-1481
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 8.001
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, Dawid; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Sacharczuk, Jacek; Kaczmarski, Karol; Taler, Jan
Mathematical modeling of heat storage unit for air heating of the building
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Renewable Energy
Data wydania: 2019
ISSN: 0960-1481
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 6.274
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wais, Piotr
Two and three-parameter Weibull distribution in available wind power analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Renewable Energy
Data wydania: 2017
ISSN: 0960-1481
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 4.9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/