Problemy Transportu i Logistyki


Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 1644-275X
e-ISSN 2353-3005
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
5 (od 2019)
DOI 10.18276/ptl
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Dudzik, Marek
Metodyka obliczania największego możliwego przyspieszenia ograniczonego warunkiem przyczepności dla pojazdu trakcyjnego na przykładzie pojazdu FLIRT ED 160 frmy Stadler
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Transportu i Logistyki
Data wydania: 2018
ISSN: 1644-275X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Starowicz, Wiesław
Karta praw pasażera miejskiego transportu zbiorowego
typ: RPK-artykuł
Starowicz, Wiesław
Karta praw pasażera miejskiego transportu zbiorowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Transportu i Logistyki
Data wydania: 2016
ISSN: 1644-275X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/