Lubelski Rocznik Pedagogiczny : LRP


Wariant tytułu Lubelski Rocznik Pedagogiczny
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISSN 0137-6136
e-ISSN 2449-8327
Lista MNiSW/MEiN B (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2015)
70 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.17951/lrp
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe przejdź  
przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Piekarski, Marian
Polska "szkoła twórcza" Henryka Rowida: implikacje dla rozwoju zawodowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Lubelski Rocznik Pedagogiczny : LRP
Data wydania: 2016
ISSN: 0137-6136
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/