Catalysts


Wydawca Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
ISSN 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
A (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
25 (od 2015)
30 (od 2016)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1503 Chemical Engineering: Catalysis
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 24
12
następne


Zeolites and Zeolite-Based Catalysts in Industrial Catalysis
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2023
Kurzydym, Izabela; Magnuszewska, Weronika; Czekaj, Izabela
Comparison of the mechanisms of deNOx and deN2O processes on bimetallic Cu-Zn and monometallic Cu-Cu dimers in clinoptilolite zeolite – a DFT study simulating industrial conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2023
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobuś, Natalia; Łabaj, Igor; Król, Magdalena
Organic acids from glucose–heterogeneous catalysis with the participation of natural zeolite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2023
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.9
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobuś, Natalia; Czekaj, Izabela
Catalytic transformation of biomass-derived hemicellulose sugars by the one-pot method into oxalic, lactic, and levulinic acids using a homogeneous H2SO4 catalyst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2023
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kozioł, Anna; Paso, Kristofer Gunnar; Kuciel, Stanisław
Properties and recyclability of abandoned fishing net-based plastic debris
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2022
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaśkowska, Jolanta; Drabczyk, Anna Karolina; Michorczyk, Piotr; Kułaga, Damian; Zaręba, Przemysław; Jodłowski, Przemysław; Majka, Zbigniew; Jakubski, Jarosław; Pindelska, Edyta
Mechanochemical synthesis method for drugs used in the treatment of CNS diseases under PTC conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2022
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michorczyk, Barbara; Sikora, Jakub; Kordon-Łapczyńska, Bogusława; Gaweł, Dorota; Czekaj, Izabela
Raw biogas as feedstock for the OCM process
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2022
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Berezowski, Marek; Kozioł, Natalia; Lawnik, Marcin
Spectral, entropy and bifurcation analysis of the dynamics of a catalyst chemical reverse-flow tubular reactor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2022
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ronduda, Hubert; Zybert, Magdalena; Patkowski, Wojciech; Ostrowski, Andrzej; Jodłowski, Przemysław; Szymański, Damian; Kępiński, Leszek; Raróg-Pilecka, Wioletta
Boosting the catalytic performance of Co/Mg/La catalyst for ammonia synthesis by selecting a pre-treatment method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.501
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sindera, Katarzyna; Iwaniszyn, Marzena; Jodłowski, Przemysław J.
Momentum transfer in short-channel structures of hexagonal channel cross-section shape: experiments vs. CFD
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.501
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobuś, Natalia; Czekaj, Izabela
Comparison of synthetic and natural zeolite catalysts’ behavior in the production of lactic acid and ethyl lactate from biomass-derived dihydroxyacetone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.501
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jodłowski, Przemysław J.; Czekaj, Izabela; Stachurska, Patrycja; Kuterasiński, Łukasz; Chmielarz, Lucjan; Jędrzejczyk, Roman J.; Jeleń, Piotr; Sitarz, Maciej; Górecka, Sylwia; Mazur, Michal; Kurzydym, Izabela
Experimental and theoretical studies of sonically prepared Cu–Y, Cu–USY and Cu–ZSM-5 catalysts for SCR deNOx
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.501
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Skrzypek‐Markiewicz, Krzysztof; Prończuk, Mateusz
Numerical investigation of process enhancement using a bifunctional catalyst in a dual fuidized-bed reactor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.501
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Niemiec, Magdalena
Cleaner production of epoxidized cooking oil using a heterogeneous catalyst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.146
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hola, Emilia; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Thioxanthone derivatives as a new class of organic photocatalysts for photopolymerisation processes and the 3D printing of photocurable resins under visible light
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.146
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Skrzypek-Markiewicz, Krzysztof; Continillo, Gaetano
Enhancement of the direct synthesis of dimethyl ether (DME) from synthesis gas by macro- and microstructuring of the catalytic bed
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.146
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Fiedor, Paweł; Pilch, Maciej; Szymaszek, Patryk; Chachaj-Brekiesz, Anna; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Photochemical study of a new bimolecular photoinitiating system for vat photopolymerization 3D printing techniques under visible light
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.146
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gancarczyk, Anna; Sindera, Katarzyna; Iwaniszyn, Marzena; Piątek, Marcin; Macek, Wojciech; Jodłowski, Przemysław J.; Wroński, Sebastian; Sitarz, Maciej; Łojewska, Joanna; Kołodziej, Andrzej
Metal foams as novel catalyst support in environmental processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2019
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.52
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Skrzypek-Markiewicz, Krzysztof; Pędzich, Dominik; Reczek, Natalia
Intensification of catalytic processes through the pellet structuring: steady-state properties of a bifunctional catalyst pellet applied to generic chemical reactions and the direct synthesis of DME
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2019
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.52
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Chachaj-Brekiesz, Anna; Ortyl, Joanna
Development of new high-performance biphenyl and terphenyl derivatives as versatile photoredox photoinitiating systems and their applications in 3D printing photopolymerization processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2019
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.52
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/