Transport Means


Wydawca Technologija
ISSN 1822-296X
e-ISSN 2351-7034
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Nosal Hoy, K.; Straszak, B.; Solecka, K.; Taran, I.; Litvinova, Ya.
Assumptions to implementing mobility-as-a-Service in the Krakow Metropolitan Area
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Vlkovský, M.; Veselík, P.; Grzesica, D.
Cargo securing and its economic consequences
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Noga, Marcin; Juda, Zdzisław
Energy efficiency of a light-duty electric vehicle
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/