Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA


Wariant tytułu Przestrzeń Urbanistyka Architektura : PUA
PUA – Przestrzeń-Urbanistyka-Architektura
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
Wydawca Wydaw. Politechniki Krakowskiej
ISSN 2544-0853
e-ISSN 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2016)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2016)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
przejdź  


Publikacje w tym tytule: 90
poprzednie
12345
następne

Lasiewicz-Sych, Angelika
Preferencje użytkowników w zakresie typu architektury mieszkaniowej – przegląd badań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Ciepiela, Agnieszka
Rewolucja w sercu małego miasta. Rewitalizacja rynku w Osieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Korzeniowska, Agata
Miejsce kościoła w strukturze wsi na przykładzie wybranych wsi polskiego Zamagurza Spiskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Pikulski, Piotr; Szpyt, Maksymilian
Megastruktury hybrydowe – alternatywne rozwiązanie przyszłych obiektów użyteczności publicznej o charakterze stadionowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Pałka, Przemysław
Miasta wirtualne: w poszukiwaniu cech resilient city
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Hetmańczyk, Piotr
Procesy partycypacyjne – dążenie do miasta odpornego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Kowalski, Miłosz
Sztuczna iluminacja miasta odpornego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Łabuz, Rita
Centrum handlowe a rzeka. Studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Sikorski, Paweł
The Tatra Museum of Modern Art
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-6630
Kwiatkowski, Krzysztof
Style narodowe – architektura między apoteozą narodu a akceptacją współistnienia wspólnoty narodów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Kwiatkowski, Krzysztof
Konfrontacja stylów narodowych imperiów ze stylami narodowymi terytoriów zależnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Kwiatkowski, Krzysztof
Styl zakopiański Stanisława Witkiewicza i jego differentia specifica
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-6630
Mizia, Małgorzata
Przyszłość w nowoczesnym projektowaniu miast
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Mizia, Małgorzata
Warunki ekologicznej równowagi naziemia i podziemia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Mizia, Małgorzata
Projektowanie w ciasnej i wymagającej lokalizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-6630
Klus, Krzysztof
Wpływ lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na prawidłowy rozwój Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Kisiel, Anna
Nieformalne miasta – wyzwania dla architektury społecznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Petelenz, Małgorzata
Miejsca pamięci w przestrzeni Paryża. Tanatoturystyka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Żyła, Michał
Zagadnienie złożoności w teorii architektury końca XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Greniuk, Agnieszka
Przemiany w kompozycji Plant Krakowskich na przykładzie Ogrodu Barbakan
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20

poprzednie
12345
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/