Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA


Wariant tytułu Przestrzeń Urbanistyka Architektura : PUA
PUA – Przestrzeń-Urbanistyka-Architektura
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
Wydawca Wydaw. Politechniki Krakowskiej
ISSN 2544-0853
e-ISSN 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2016)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2016)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
przejdź  


Publikacje w tym tytule: 90
12345
następne

Bobek, Wojciech; Byś, Łukasz; Siudak, Angelika; Madyda, Monika
Zieleń wertykalna jako nowa płaszczyzna we współczesnym rozwoju miast
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Szpakowska-Loranc, Ernestyna
Narracja idealnych miast religijnych. Przykłady historyczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Sobczak-Rzewnicka, Maja; Haupt, Patrycja
Suburbanizacja, jej skutki i postrzeganie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Pikulski, Piotr; Marek, Anna
Skaning laserowy jako najdokładniejsza metoda inwentaryzacji obiektów zabytkowych – analiza na przykładzie pałacu Samuela Maciejowskiego w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Kicz, czyli kamp sztuką szczęścia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Suchoń, Filip
Obiekty architektury sakralnej w fortyfikacjach austriackich XIX w. Otwarcie badań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2023
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Tylecka, Agnieszka
Strategie odbudowy dzielnicy Al-Midan w Aleppo
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Gorgol, Natalia
Idea smart city – utopia czy szansa w kontekście kształtowania i rozwoju formy urbanistycznej?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Szczerek, Eliza
Variating and developing architectural and urban concepts in the workshop process of education of architects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Wantuch-Matla, Dorota
Przemiany lokalnego środowiska zabudowy mieszkaniowej i publicznej związanej z rozwojem przemysłu w gorlickim Gliniku Mariampolskim. Szkic badawczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Kadłuczka, Andrzej; Kołodziejczyk, Katarzyna; Stala, Klaudia
Panorama miasta zabytkowego: między nieuniknioną potrzebą rozwoju a imperatywem ochrony dziedzictwa kulturowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Bobek, Wojciech
Drzewa w krajobrazie komunikacyjnym – struktura, problemy, rozwiązania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Jakubczak, Filip
Analiza komfortu przemieszczania się pod ziemią na podstawie wybranych przejść podziemnych w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Buildings in cities for non-livestock animals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Szymczyk, Ewa
Assessing participatory urban planning instruments in Krakow, Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Rduch, Judyta
Suburbanizacja a analiza korelacji demograficzno-przestrzennych na przykładzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Abramczyk, Magdalena; Korbel, Wojciech
Przegląd systematyczny literatury – znaczenie i możliwości wykorzystania w obszarze badań dotyczących architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2022
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Łoziński, Karol
Generatory algorytmiczno-analityczne jako nowe narzędzie wspomagania planowania przestrzennego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Langer, Piotr
Casus Silesia Superior. Obecny stan i kierunki zagospodarowania kopalni podziemnych w regionie górnośląskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Brach, Aleksandra
Europejski Zielony Ład w kontekście zrównoważonego rozwoju miast jako remedium na kryzys ekologiczny i pandemię
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2021
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20

12345
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/