Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA


Wariant tytułu Przestrzeń Urbanistyka Architektura : PUA
PUA – Przestrzeń-Urbanistyka-Architektura
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
Wydawca Wydaw. Politechniki Krakowskiej
ISSN 2544-0853
e-ISSN 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2016)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2016)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
przejdź  


Publikacje w tym tytule: 90
poprzednie
12345
następne

Ozimek, Agnieszka
Dominanta krajobrazowa – próba parametryzacji pojęcia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2019
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Banach, Daria; Skrzypek, Aleksandra
Problemy gospodarki leśnej w Lasku Wolskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Ząbek, Piotr
Witamy w Europie, czujcie się jak u siebie – przegląd urbanistycznych i architektonicznych rozwiązań z obozów dla imigrantów w Europie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Dudek, Jakub
Współczesna praktyka projektowa – szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi projektowych, w kontekście uwarunkowań przestrzennych miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Setkowicz, Piotr
Znowu planujemy Kraków!
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Rodak, Maciej
Dobro publiczne w dobie alienacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Fronczak, Monika
Kształtowanie struktur urbanistycznych na terenach zagrożonych smogiem i zanieczyszczeniem powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Pączek, Anna
Odnowa zabytkowych obszarów miejskich jako odpowiedź na potrzebę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu tożsamości miejsca. Przypadek Hankou (Chiny)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Wartacz, Agnieszka
Sacrum w „Mieście bez Boga”
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Szpakowska-Loranc, Ernestyna
L’Espace Piranesien
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Wykrota, Aleksandra; Zimnoch, Maria
Vitra. Dobra architektura czy chwyt marketingowy?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Filipowski, Szymon
Skaning laserowy w inwentaryzacji architektonicznej – stosowane rozwiązania i propozycja udoskonalenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Charciarek, Marcin
Formy, detale i współczesne znaczenia polskiej architektury betonowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Ząbek, Piotr
Nowe kooperatywne modele mieszkaniowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Paprzyca, Krystyna
Koncepcja rozwoju miasta Oświęcim poprzez ofertę wzrostu walorów kulturowych i użytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Dudek, Marcin
Strategia dywersyfikacji w polityce przestrzennej Księstwa Luksemburga
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Korbel, Wojciech
System planowania przestrzennego szczebla lokalnego w ocenie gminnych władz samorządowych w Polsce – problemy elementarne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Stachura, Ewa
Obszary współpracy między uczelnią, biznesem a samorządem w zakresie przekształceń przestrzeni zurbanizowanej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Paprzyca, Krystyna
Nauka umiejętności przekształcania rzeczywistości przestrzeni miejskich przez studentów. Przykład Oświęcimia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
Zuziak, Iwona
Symultaniczna aktywność przedstawicieli nauki, biznesu i samorządów czynnikiem dynamizującym kreatywność
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1

poprzednie
12345
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/