Science of the Total Environment


Wydawca Elsevier
ISSN 0048-9697
e-ISSN 1879-1026
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2013)
35 (od 2014)
40 (od 2015)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 2304 Environmental Science: Environmental Chemistry
2305 Environmental Science: Environmental Engineering
2310 Environmental Science: Pollution
2311 Environmental Science: Waste Management and Disposal
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 18

Panneerselvam, Balamurugan; Ravichandran, Nagavinothini; Dumka, Umesh Chandra; Thomas, Maciej; Charoenlerkthawin, Warit; Bidorn, Butsawan
A novel approach for the prediction and analysis of daily concentrations of particulate matter using machine learning
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2023
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 9.8
Lejwoda, Paweł; Białecka, Barbara; Thomas, Maciej
Removal of phosphate from brewery wastewater by cerium(III) chloride originating from spent polishing agent: recovery and optimization studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2023
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 9.8
Korpak, J.; Lenar-Matyas, A.; Radecki-Pawlik, A.; Plesiński, K.
Erosion irregularities resulting from series of grade control structures: the Mszanka River, Western Carpathians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 10.753
Dolatabadi, Maryam ; Świergosz, Tomasz ; Ahmadzadeh, Saeid
Electro-Fenton approach in oxidative degradation of dimethyl phthalate - the treatment of aqueous leachate from landfills
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 10.753
Szalińska, Ewa; Zemełka, Gabriela; Kryłów, Małgorzata; Orlińska-Woźniak, Paulina; Jakusik, Ewa; Wilk, Paweł
Climate change impacts on contaminant loads delivered with sediment yields from different land use types in a Carpathian basin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 10.753
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gajewska, Magdalena; Skrzypiec, Katarzyna; Jóźwiakowski, Krzysztof; Mucha, Zbigniew; Wójcik, Włodzimierz; Kaczmarczyk, Agnieszka; Bugajski, Piotr
Kinetics of pollutants removal in vertical and horizontal flow constructed wetlands in temperate climate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.963
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radecki-Pawlik, Artur; Wałęga, Andrzej; Młyński, Dariusz; Młocek, Wojciech; Kokoszka, Rafał; Tokarczyk, Tamara; Szalińska, Wiwiana
Seasonality of mean flows as a potential tool for the assessment of ecological processes: mountain rivers, Polish Carpathians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 1879-1026
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.963
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rajwa-Kuligiewicz, Agnieszka; Radecki-Pawlik, Artur; Skalski, Tomasz; Plesiński, Karol; Rowiński, Paweł M.; Manson, J. Russell
Hydromorphologically-driven variability of thermal and oxygen conditions at the block ramp hydraulic structure: The Porębianka River, Polish Carpathians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.963
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skalski, Tomasz; Kędzior, Renata; Radecki-Pawlik, Artur
Riparian ground beetles in gravel bed rivers: validation of Invertebrate Bankfull Assessment method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.963
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wojkowski, Jakub; Młyński, Dariusz; Lepeška, Tomáš; Wałęga, Andrzej; Radecki-Pawlik, Artur
Link between hydric potential and predictability of maximum flow for selected catchments in Western Carpathians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2019
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.551
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ferrari, B. J. D.; Vignati, D. A. L.; Roulier, J.-L.; Coquery, M.; Szalinska, E.; Bobrowski, A.; Czaplicka, A.; Dominik, J.
Chromium bioavailability in aquatic systems impacted by tannery wastewaters. Part 2: New insights from laboratory and in situ testing with Chironomus riparius Meigen (Diptera, Chironomidae)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2019
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.551
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Vignati, D. A. L.; Ferrari, B. J. D.; Roulier, J.-L.; Coquery, M.; Szalinska, E.; Bobrowski, A.; Czaplicka, A.; Kownacki, A.; Dominik, J.
Chromium bioavailability in aquatic systems impacted by tannery wastewaters. Part 1: Understanding chromium accumulation by indigenous chironomids
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2019
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.551
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mikuś, Paweł; Wyżga, Bartłomiej; Walusiak, Edward; Radecki-Pawlik, Artur; Liro, Maciej; Hajdukiewicz, Hanna; Zawiejska, Joanna
Island development in a mountain river subjected to passive restoration: The Raba River, Polish Carpathians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2019
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.551
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Plesiński, Karol; Bylak, Aneta; Radecki-Pawlik, Artur; Mikołajczyk, Tomasz; Kukuła, Krzysztof
Possibilities of fish passage through the block ramp: Model-based estimation of permeability
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 5.589
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wyżga, Bartłomiej; Kundzewicz, Zbigniew W.; Konieczny, Roman; Piniewski, Mikołaj; Zawiejska, Joanna; Radecki-Pawlik, Artur
Comprehensive approach to the reduction of river flood risk: case study of the Upper Vistula Basin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 5.589
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kałuża, Tomasz; Radecki-Pawlik, Artur; Szoszkiewicz, Krzysztof; Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Bartosz; Laks, Ireneusz
Plant basket hydraulic structures (PBHS) as a new river restoration measure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 5.589
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kędra, Mariola; Wiejaczka, Łukasz
Climatic and dam-induced impacts on river water temperature: Assessment and management implications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 5.589
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hajdukiewicz, Hanna; Wyżga, Bartłomiej; Amirowicz, Antoni; Oglęcki, Paweł; Radecki-Pawlik, Artur; Zawiejska, Joanna; Mikuś, Paweł
Ecological state of a mountain river before and after a large flood: Implications for river status assessment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 5.589
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/