Science of the Total Environment


Wydawca Elsevier
ISSN 0048-9697
e-ISSN 1879-1026
Impact Factor dla czasopisma 3.258 (od 2012)
3.163 (od 2013)
4.099 (od 2014)
3.976 (od 2015)
4.9 (od 2016)
4.61 (od 2017)
5.589 (od 2018)
6.551 (od 2019)
7.963 (od 2020)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2013)
35 (od 2014)
40 (od 2015)
40 (od 2017)
200 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2304 Environmental Science: Environmental Chemistry
2305 Environmental Science: Environmental Engineering
2310 Environmental Science: Pollution
2311 Environmental Science: Waste Management and Disposal
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 16

Korpak, J.; Lenar-Matyas, A.; Radecki-Pawlik, A.; Plesiński, K.
Erosion irregularities resulting from series of grade control structures: the Mszanka River, Western Carpathians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.963
Dolatabadi, Maryam ; Świergosz, Tomasz ; Ahmadzadeh, Saeid
Electro-Fenton approach in oxidative degradation of dimethyl phthalate - the treatment of aqueous leachate from landfills
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.963
Szalińska, Ewa; Zemełka, Gabriela; Kryłów, Małgorzata; Orlińska-Woźniak, Paulina; Jakusik, Ewa; Wilk, Paweł
Climate change impacts on contaminant loads delivered with sediment yields from different land use types in a Carpathian basin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.963
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gajewska, Magdalena; Skrzypiec, Katarzyna; Jóźwiakowski, Krzysztof; Mucha, Zbigniew; Wójcik, Włodzimierz; Kaczmarczyk, Agnieszka; Bugajski, Piotr
Kinetics of pollutants removal in vertical and horizontal flow constructed wetlands in temperate climate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.963
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radecki-Pawlik, Artur; Wałęga, Andrzej; Młyński, Dariusz; Młocek, Wojciech; Kokoszka, Rafał; Tokarczyk, Tamara; Szalińska, Wiwiana
Seasonality of mean flows as a potential tool for the assessment of ecological processes: mountain rivers, Polish Carpathians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 1879-1026
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.963
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rajwa-Kuligiewicz, Agnieszka; Radecki-Pawlik, Artur; Skalski, Tomasz; Plesiński, Karol; Rowiński, Paweł M.; Manson, J. Russell
Hydromorphologically-driven variability of thermal and oxygen conditions at the block ramp hydraulic structure: The Porębianka River, Polish Carpathians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.963
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skalski, Tomasz; Kędzior, Renata; Radecki-Pawlik, Artur
Riparian ground beetles in gravel bed rivers: validation of Invertebrate Bankfull Assessment method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.963
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wojkowski, Jakub; Młyński, Dariusz; Lepeška, Tomáš; Wałęga, Andrzej; Radecki-Pawlik, Artur
Link between hydric potential and predictability of maximum flow for selected catchments in Western Carpathians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2019
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.551
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ferrari, B. J. D.; Vignati, D. A. L.; Roulier, J.-L.; Coquery, M.; Szalinska, E.; Bobrowski, A.; Czaplicka, A.; Dominik, J.
Chromium bioavailability in aquatic systems impacted by tannery wastewaters. Part 2: New insights from laboratory and in situ testing with Chironomus riparius Meigen (Diptera, Chironomidae)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2019
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.551
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Vignati, D. A. L.; Ferrari, B. J. D.; Roulier, J.-L.; Coquery, M.; Szalinska, E.; Bobrowski, A.; Czaplicka, A.; Kownacki, A.; Dominik, J.
Chromium bioavailability in aquatic systems impacted by tannery wastewaters. Part 1: Understanding chromium accumulation by indigenous chironomids
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2019
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.551
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mikuś, Paweł; Wyżga, Bartłomiej; Walusiak, Edward; Radecki-Pawlik, Artur; Liro, Maciej; Hajdukiewicz, Hanna; Zawiejska, Joanna
Island development in a mountain river subjected to passive restoration: The Raba River, Polish Carpathians
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2019
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.551
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Plesiński, Karol; Bylak, Aneta; Radecki-Pawlik, Artur; Mikołajczyk, Tomasz; Kukuła, Krzysztof
Possibilities of fish passage through the block ramp: Model-based estimation of permeability
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 5.589
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wyżga, Bartłomiej; Kundzewicz, Zbigniew W.; Konieczny, Roman; Piniewski, Mikołaj; Zawiejska, Joanna; Radecki-Pawlik, Artur
Comprehensive approach to the reduction of river flood risk: case study of the Upper Vistula Basin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 5.589
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kałuża, Tomasz; Radecki-Pawlik, Artur; Szoszkiewicz, Krzysztof; Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Bartosz; Laks, Ireneusz
Plant basket hydraulic structures (PBHS) as a new river restoration measure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 5.589
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kędra, Mariola; Wiejaczka, Łukasz
Climatic and dam-induced impacts on river water temperature: Assessment and management implications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 5.589
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hajdukiewicz, Hanna; Wyżga, Bartłomiej; Amirowicz, Antoni; Oglęcki, Paweł; Radecki-Pawlik, Artur; Zawiejska, Joanna; Mikuś, Paweł
Ecological state of a mountain river before and after a large flood: Implications for river status assessment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 5.589
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/