International Journal of Hydrogen Energy


Wydawca Elsevier
ISSN 0360-3199
e-ISSN 1879-3487
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2014)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 2102 Energy: Energy Engineering and Power Technology
2103 Energy: Fuel Technology
2105 Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Boroń, Dominika; Bizon, Katarzyna; Tabiś, Bolesław
Dynamic characteristics of multicomponent diffusion of hydrogen mixtures through cylindrical and flat mesoporous membranes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Hydrogen Energy
Data wydania: 2023
ISSN: 0360-3199
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 7.2
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Berkowicz-Płatek, Gabriela; Żukowski, Witold; Migas, Przemysław
Hydrogen production from formic acid in fluidized bed made out of Ni-cenosphere catalyst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Hydrogen Energy
Data wydania: 2023
ISSN: 0360-3199
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 7.2
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mitianiec, Władysław
Study of increasing thermodynamic efficiency and hydrogen amount in the process of solid fuels and biomass gasification
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Hydrogen Energy
Data wydania: 2023
ISSN: 0360-3199
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 7.2
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ronduda, Hubert; Zybert, Magdalena; Patkowski, Wojciech; Ostrowski, Andrzej; Jodłowski, Przemysław; Szymański, Damian; Raróg-Pilecka, Wioletta
Co supported on Mg-La mixed oxides as an efficient catalyst for ammonia synthesis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Hydrogen Energy
Data wydania: 2022
ISSN: 0360-3199
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 7.2
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ronduda, Hubert; Zybert, Magdalena; Patkowski, Wojciech; Ostrowski, Andrzej; Jodłowski, Przemysław; Szymański, Damian; Kępiński, Leszek; Raróg-Pilecka, Wioletta
Development of cobalt catalyst supported on MgO–Ln2O3 (Ln = La, Nd, Eu) mixed oxide systems for ammonia synthesis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Hydrogen Energy
Data wydania: 2022
ISSN: 0360-3199
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 7.2
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Urbańczyk, Ewelina; Jaroń, Artur; Simka, Wojciech
Ni–Pt sinter as a promising electrode for methanol electrocatalytic oxidation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Hydrogen Energy
Data wydania: 2018
ISSN: 0360-3199
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 4.084
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Żukowski, Witold; Berkowicz, Gabriela
Hydrogen production through the partial oxidation of methanol using N2O in a fluidised bed of an iron-chromium catalyst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Hydrogen Energy
Data wydania: 2017
ISSN: 0360-3199
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 4.229
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/