International Journal of Civil Engineering


Wydawca Springer
ISSN 1735-0522
e-ISSN 2383-3874
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2015)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Dąbrowski, Wojciech; Li, Fusheng
Mortar lining as a protective layer for ductile iron pipes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Civil Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2383-3874
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.184
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gajzler, Marcin; Zima, Krzysztof
Evaluation of planned construction projects using fuzzy logic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Civil Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 2383-3874
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/