Advances in Applied Clifford Algebras


Wydawca Springer
ISSN 0188-7009
e-ISSN 1661-4909
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2016)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)