Advances in Materials Science and Engineering


Wydawca Hindawi
ISSN 1687-8434
e-ISSN 1687-8442
Impact Factor dla czasopisma 0.5 (od 2012)
0.897 (od 2013)
0.744 (od 2014)
1.01 (od 2015)
1.299 (od 2016)
1.372 (od 2017)
1.399 (od 2018)
1.271 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
20 (od 2014)
15 (od 2015)
20 (od 2016)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Drozd, Wojciech; Leśniak, Agnieszka; Zaworski, Sebastian
Construction time of three wall types made of locally sourced materials: a comparative study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advances in Materials Science and Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 1687-8442
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/